москва
Blur
/
Song 2
Song 2
Blur
Song 2
1997
Blur
67
Смотреть клип
Wooooo hoooo
Wooooo hoooo
Wooooo hoooo
Wooooo hoooo

I got my head checked
By a jumbo jet
It wasn't easy
But nothing is
No

Wooooo hooooooo
When I feel heavy metal
Wooooo hooooooo
And I'm pins and I'm needles
Wooooo hooooooo

Well, I lie and I'm easy
All of the time, but I am never sure
Why I need you
Pleased to meet you

I got my head down
When I was young
It's not my problem
It's not my problem

Wooooo hooooooo
When I feel heavy metal
Wooooo hooooooo
And I'm pins and I'm needles
Wooooo hooooooo

Well, I lie and I'm easy
All of the time but I am never sure
Why I need you
Pleased to meet you

Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Oh, yeah
Домой
Станции
Подкасты
Медиатека
Избранное
Контакты